Termos e condicións

Entradas

 • O prezo da entrada para acceder ao recinto feiral é de 3 € por día. Existe un abono de tres días que ten un custe de 5 €.
 • Non se admiten cambios nin devolucións das entradas.
 • As entradas de 1 día e os abonos son válidos para unha única persoa, e son intransferibles.
 • Coa compra da súa entrada, segundo a modalidade adquirida (diaria ou abono de tres días), faráselle entrega dunha pulseira-entrada. Non se poderá acceder ao recinto sen levala posta no pulso. Con este sistema de acceso poderá entrar e saír do recinto cantas veces precise durante o período de validez da súa pulseira (1 ou 3 días). O extravío da pulseira suporá a perda do dereito de admisión.
 • A entrada permite o acceso ao recinto e a participar nas actividades gratuítas que se realizan dentro do programa da feira, en función da capacidade máxima de cada espazo.
 • O acceso ás actividades gratuítas é por rigorosa orde de chegada ou inscrición ata completar a capacidade do espazo en cuestión.
 • Consulta os requirimentos especiais para as actividades que se realizan na Zona de Catas e no Espazo Etiqueta
 • As persoas menores de 12 anon non pagan entrada á feira.

 

Zona de Catas e Viñoteca

 

 • Nestes espazos desenvólvense demostracións, degustacións, catas comentadas… en horario ininterrompido. Cada cata ten unha duración máxima de 30 minutos.
 • O acceso é gratuíto, pero require inscrición previa nos propios espazos desde unha hora antes do inicio da cata en cuestión. Consulta a programación e os horarios.
 • Realizada a inscrición, é imprescindible que te presentes na Zona de Catas ou na Viñoteca 5 minutos antes do comezo da actividade para ratificar a túa praza. De non ser así, disporemos da praza para a lista de
 • Se estás na lista de espera, recomendámosche que acudas igualmente 5 minutos antes do comezo da actividade por se finalmente houbese vacantes.
 • As persoas menores de 16 anos non poden acceder ás actividades desenvolvidas na Zona de Catas ou Viñoteca.
 • As persoas menores de 18 anos non poden acceder ás actividades nas que se sirva alcohol na Zona de Catas e na Viñoteca.
 • Capacidade limitada a 20 persoas por sesión, se ben os produtores poden fixar un número inferior. Consulta na Zona de Catas a capacidade para cada cata en particular.

 

Actividades no Anfiteatro

 

 • Neste espazo desenvólvense os showcookings con e sen degustación, así como determinadas presentacións de produtos. Consulta a programación e os horarios.
 • O acceso é gratuíto e non require inscrición previa. O acceso será por rigoroso orde de chegada ata completar a capacidade máxima permitida na data de celebración do evento polas autoridades sanitarias.
 • As actividades que precisen unha capacidade menor (como por exemplo showcookings con degustación) serán debidamente anunciadas no programa, na páxina web e nas redes sociais da feira.

 

MEDIDAS HIXIÉNICAS E DE PROTECCIÓN FRONTE A COVID-19 PARA O PÚBLICO VISITANTE

 

 • É obrigatorio o uso da máscara en todo momento, cubrindo nariz, boca e queixo. Non será esixible o uso de máscara nos supostos recollidos na normativa vixente. En caso de alegación dunha posible exención de uso por algún dos motivos previstos requirirase a presentación do documento que certifique dita exención. 
 • Le detidamente a sinalización e carteis. Presta atención ás indicacións do persoal de da feira.
 • A entrada e a saída do recinto realizarase de forma paulatina e ordenada. Por favor, segue en todo momento as indicacións do noso persoal. 
 • Mantén a separación de seguridade durante o acceso aos diferentes espazos da feira
 • Evita no posible crear grupos ou círculos nas zonas de paso. 
 • Fai uso dos dispensadores de xel hidroalcohólico, sobre todo nos accesos aos diferentes espazos (Zona de Catas, Viñoteca, Anfiteatro…).
 • Non asistas á feira, se tes síntomas asimilables á COVID-19. 
 • O programa de man está á túa disposición na páxina web www.etiquetanegragourmet.com. Tamén podes descargalo aquí. 

 

DEGUSTACIÓNS DE PRODUTOS NA ZONA DE CATAS, VIÑOTECA E ANFITEATRO

 

 • Todas as persoas que participen nunha cata, ou nun showcooking con degustación de elaboracións culinarias, deberán ter posta a máscara, excepto no momento xusto para comer ou beber. 
 • Estas actividades serán controladas polo noso persoal que será o encargado de guiar e facilitar o acceso e a toma de asento ao público. Indicarase o aforo dispoñible na entrada do espazo. 
 • Antes de cada sesión de cata, o persoal da feira limpará e desinfectará todas as zonas comúns, mesas e cadeiras. 

Nos stands nos que sexa posible a degustación de produtos, tamén é obrigatorio o uso da máscara, que só se poderá quitar no momento exacto para comer ou beber. 

Os espazos destinados a restauración cumprirán coas normas establecidas para este tipo de locais e respectaranse as distancias de seguridade recomendadas para hostalaría pola normativa vixente. Será obrigatorio presentar o certificado COVID e a ocupación máxima será de oito persoas por mesa.

Se queres máis información:

info@etiquetanegragourmet.com
986 101 323 | 669 459 453
PROMOVE
Patrocinador principal
Patrocinadores
 
 
Colaboradores

Froiz | Gráficas Anduriña |
Efímera espacios temporales | Labauh Factory | CIFP Carlos Oroza

Pin It on Pinterest